sorsat

Sibelius-Akatemia:
Oppimateriaalit

Sibelius-Akatemiaan pyrkiville ja muille kiinnostuneille
Yleismusiikillisten taitojen opas

Suomen musiikioppilaitosten liitto

Opetusmateriaali

MO-mupemateriaali

Mupemateriaalit MO 1 ja MO 2 on laadittu musiikkiopistotason yhteisten opintojen kurssimateriaaliksi. Ne ovat vapaasti kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä, kunhan lähde mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Tehtäviä ja kappaleita kehitetään palautteen mukaan. ilona.virokannas(at)luhmo.fi

Tässä linkki Luhmon sivuille:
http://www.luhmo.fi/musiikkiopisto/musiikin-perusteet-mupe/

MO 1 vihko (PDF 14,6Mt)
MO 2 vihko (PDF 17,1Mt)


Tasosuoritusohjeet

SML:n musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet 2013 (pdf)

Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2002


TOMUope: http://www.mupeope.fi


Anniina Vainion mupesivusto:
http://anniemupe.com/anniemupe/


Aino Jordman: Musiikin perusteet verkossa.
Arviointi ja verkkosivusto musiikin perusteiden opetukseen soveltuvista verkko-oppimateriaaleista.


Nina Steinby: Työ ja arviointi samaan pataan! Soivat ja toiminnalliset työtavat musiikin perusteiden arvioinnissa

Nina Steinby: Musiikin perusteita aikuisille. Opetuskansio

Nina Steinby: Tervetuloa musiikin perusteiden opettajien omille ideasivuille!


Sointuanalyysi

http://moodlemusic.net/fi/

Teoriaa

Koskettimisto, duuri

Koskettimisto, molli

Sointusarjoja

Sointu-, intervalli- ja muita harjoituksia

Piano-opetuksesta:
www.pianopolku.net

Musiikin teknologian tietoportaali (Otto Romanowski)


Verkossa ooppera tavoittaa teininkin

Opettajat ovat kokeneet oopperan opettamisen teini-ikäisille haastavaksi. Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen Suomalainen ooppera verkkoon -hanke tarttui aiheeseen: sen puitteissa on haluttu kehittää opettajille kättä pidempää hankalanakin koetun opetusaineen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Verkko-opetusmateriaalia suomalaisesta oopperasta tuottava tutkimushanke käynnistyi syksyllä 2007. Lue lisää...


Oppikirjoja ja muuta kirjallisuutta


Verkkoartikkeleita musiikin perusteiden aihepiiristä

Lotta Ilomäki: "Musiikin perusteet" keskustelun alla: muuttuuko musiikin hahmotus?
Ville Komppa: harmonian ja äänenkuljetuksen sekä intonaation opetuksen yhdistämisestä
Lisäksi on musiikkianalyyttisia artikkeleja Schumannin, Sibeliuksen ja Brucknerin musiikista.

Julkaisu löytyy täältä


Timo von Creutlein: Ear training and sight reading skills - a solfège textbook

Timo von Creutleinilta on ilmestynyt uusi oppimateriaali säveltapailun opetukseen. Lue lisää...


Malin Jaakkola: Musiikista nuoteiksi
Melodia- ja rytmidiktaattitehtäviä nuotinnusopetukseen (CD ja nuottikirja)


Säveltapailumateriaalia Virosta: (tilaukset osoitteella: urvi.haasma@eestimuusikakoolideliit.ee)
http://www.eestimuusikakoolideliit.ee/index.php?mid=97


Joutsenvirta & Perkiömäki: Musiikin teoria 1


Musiikkikasvatusteknologia
Toimittaneet
Juha Ojala , Miikka Salavuo, Matti Ruippo ja Outi Parkkila
Kirjan loppuerää myydään 10 e/kpl plus posti. Tilaukset osoitteella matti.ruippo(at)tamk.fi


Susanna Ertolahti-Mertanen: Musiikkiseikkailu 1

Susanna Ertolahti-Mertanen: Musiikkiseikkailu 1, Opettajan opas,
Nettimyynti: www.suomalainen.com


Edward Aldwell ja Carl Schachter: Harmonia ja äänenkuljetus (Suomennos: Olli Väisälä, 653 sivua)


Timo Pihkanen: Opas lasten laulamiseen
http://nukl.sulasol.fi/toiminta/uutiset/9bb9e0cd/


Opinnäytetyöt

Sibelius-Akatemian verkkojulkaisuja

Aino Jordman: Musiikin perusteet verkossa.
Arviointi ja verkkosivusto musiikin perusteiden opetukseen soveltuvista verkko-oppimateriaaleista.

Lotta Ilomäki: Muusikkoutta etsimässä: toimintatutkimus pianonsoittajien säveltapailuopetuksesta. Tämä väitöskirja on luettavissa sähköisesti ethesis-tietokannasta http://ethesis.siba.fi/showrecord.php?ID=415175.

Tiivistelmä on luettavissa täällä

Timo Pihkanen: Lapset laulavat: tutkimus tavoitteellisesta lasten laulunopetuksesta ja opas. Tämä lisensiaatintyö on luettavissa sähköisesti ethesis-tietokannasta http://ethesis.siba.fi/index.php

Eliisa Kaurala (2008): Musiikin perusteiden opetus taiteen perusopetuksessa. Opetussuunnitelman tarkastelua. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. (Gradu löytyy sekä Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksesta että Kajaanin yliopistokeskuksen kirjastosta. Molempia voi lainata, laina-aika on 28 vrk. Sähköistä versiota siitä ei ole.)

Eliisa Kaurala (2011): Melodian ja rytmin lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet musiikin perusteiden opinnoissa.

Erno Aalto: Opinnäytetyö: "Yhtyepiirissä korvat aukeavat - säveltapailua improvisoiden ja imitoiden"

Aino Jordman: SMART Board ja verkkomateriaali musiikin perusteiden opetuksessa

Leena Unkari-Virtanen: Moniääninen musiikinhistoria. Heuristinen tutkimus musiikinhistorian opiskelusta ja opettamisesta.

Anniina Vainion opinnäytetyönä työstämä musiikintuntemuksen nettisivu http://anniemupe.com/anniemupe/index.php/musiikin-historia-ja-tyylit

Anna Maija Hyttinen: Harmoniasta opiksi – opinnäytetyö harmonian opettamisen ja oppimateriaalin mahdollisuuksista